Regulamin Sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy KOZIKOVSKA™ dostępny pod adresem www.kozikovska.com, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę KOZIKOVSKA Anna Kozikowska, z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 21/4, 80-180 Gdańsk, NIP: 581-187-81-01, REGON: 362213155, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
 2. Sklep w swoich relacjach biznesowych z Klientami kieruje się wskazaniami Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.kozikovska.com. Zamówienia, których realizacją zajmuje się KOZIKOVSKA™ przyjmowane są w szczególności za pośrednictwem sieci internet.
 4. Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.
 5. Sklep umożliwia składanie zamówień Klientom w trybach: "Zarejestrowany / Zalogowany" lub "Bez rejestracji". 
 6. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

§2 Oferta

 1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Produkty wycofane z oferty Sklepu mogą być udostępnione w ponownej sprzedaży na życzenie Klienta i są traktowane jako zamówienia specjalne podlegające indywidualnej wycenie, na dzień składania zamówienia. 
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz wykonane własnoręcznie przez Projektanta w zróżnicowanych technikach krawieckich i rękodzielniczych, w tym z użyciem wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń zapewniających prawidłową realizację założeń projektowych. KOZIKOVSKA™ dokłada szczególnej staranności w dbałości o jakość oraz detale oferowanych w sprzedaży produktów. Projekty realizowane przez KOZIKOVSKA™ nie mają charakteru produkcji masowej i dlatego dopuszczalne są subtelne różnice pomiędzy zdjęciami produktów (np. kolory tasiemek, przesunięcia wzorów na tkaninach etc.) a faktycznymi realizacjami.
 4. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich (z opcją zmiany waluty na EUR) i są cenami brutto. Sklep nie jest płatnikiem VAT i dlatego nie wystawia Faktur VAT. Dowodem zakupu jest Faktura (bez VAT) potwierdzająca realizację sprzedaży na rzecz Klienta. Dowód zakupu jest wysyłany w formie elektronicznej na podany adres e-mail Klienta. Na życzenie Klienta dowód zakupu w formie papierowej może zostać przekazany wraz ze zrealizowanym zamówieniem.
 5. Sklep jest aktywnym płatnikiem VAT-UE, w związku z czym w transakcjach międzynarodowych posługuje się numerem VAT UE: PL5811878101.
 6. Zamówienia dostarczane na terytorium Polski wysyłane są do Klienta bezpłatnie.
 7. Podane ceny produktów zawierają koszty pakowania zamówienia.
 8. Produkty dostarczane są na terytorium Polski, Unii Europejskiej oraz reszty świata (katalog stref dostaw dostępny jest do wglądu w zakładce "koszyk").
 9. Koszty dostawy do Klientów spoza terytorium Polski zostały ustalone jako: 30EUR (kraje Unii Europejskiej) oraz 50EUR (reszta świata) i nie podlegają negocjacjom.
 10. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 12. Zniżki wynikające z rabatów indywidualnych, progów rabatowych oraz kuponów rabatowych mogą się sumować. Zniżki te mogą być udzielane na produkty w promocji.

 

§3 Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamówienie na dostępne w ofercie Sklepu produkty może zostać złożone:
  1. poprzez formularz zamówienia (Koszyk) dostępny na stronie internetowej Sklepu - dotyczy produktów, które są dostępne w ofercie w chwili składania zamówienia;
  2. drogą e-mailową na adres: shop@kozikovska.com - również realizacje indywidualnych zamówień składanych przez Klienta;
  3. poprzez wiadomość prywatną na profilu KOZIKOVSKA™ (@kozikovska.official) na portalu Facebook.
 3. Po złożeniu zamówienia na platformie własnej Sklepu - Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz instrukcją dotyczącą płatności. 
 4. Sklep oczekuje 7 dni od daty zakupu na zaksięgowanie wpłaty od Klienta - w przypadku jej braku Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia zamówienia Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@kozikovska.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 881 443 933.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych potrzebnych do wysyłki w formularzu zamówienia. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wiadomością e-mail. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty lub innych istotnych uwag Sklepu.
 7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia i nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn leżących po stronie Klienta zostanie ono uznane za niezłożone po upływie 7 dni roboczych.
 8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.
 9. Podane ceny, ani żadne inne dane o produktach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie stanową wiążącej oferty Sklepu. Celem prezentacji informacji jest zaproszenie Klientów do składania zamówień. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu.

 

§4 Płatność

 1. Płatność za zakupione produkty Klient realizuje poprzez kanały udostępnione mu przez Sklep:
  • transfer za pośrednictwem platformy Dotpay;
  • płatność kartą (kredytową lub debetową) za pośrednictwem platformy PayPal i Dotpay;
  • płatność przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Sklepu:
   IDEA BANK S.A.: 23 1950 0001 2006 4384 3809 0001
   KOZIKOVSKA Anna Kozikowska - ul. Olimpijska 21/4, 80-180 Gdańsk
   Tytuł przelewu: NUMER ZAMÓWIENIA / DANE KLIENTA
   Informacja dla Klienta zagranicznego-  kod BIC / SWIFT: IEEAPLPA
  • płatności ratalne z wykorzystaniem platformy płatniczej Dotpay (eRata i mRata) dla zakupów o wartości nie mniejszej niż 300zł.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia udostępnianych standardowo Klientowi kanałów realizacji płatności wskazanych w ust. 1, w celu przeprowadzania niezbędnych modernizacji lub korekt technicznych realizowanych w szczególności przez ich właścicieli.
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży z opcją płatności "za pobraniem".

 

§5 Czas realizacji zamówienia i wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła do Klientów za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
 2. Możliwy jest również osobisty odbiór zakupionych produktów w siedzibie firmy lub innym, ustalonym przez strony transakcji miejscu - po wcześniejszym potwierdzeniu terminu odbioru (data i godzina).
 3. Wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu dostępne są na zamówienie Klienta. Czas realizacji takiego zamówienia może wynieść od 1 do 30 dni roboczych (w zależności od rodzaju zamówienia i dostępności materiałów niezbędnych do jego przygotowania) licząc od momentu sprecyzowania wszystkich szczegółów związanych z jego realizacją oraz zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu. KOZIKOVSKA™ jednocześnie zastrzega, że wszystkie produkty oznaczone adnotacją (produktową, graficzną lub opisową) DOSTĘPNE OD RĘKI wysyłane są do Klienta nie później niż w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia Klienta jest precyzyjnie określony w Karcie Produktu i liczony w dniach roboczych. W przypadku zamówień z różnymi terminami realizacji dla poszczególnych towarów - maksymalny czas jest dostosowywany do produktu z dostawą o najdłuższym czasie wysyłki.
 5. W przypadku problemów z dostępnością tkanin potrzebnych do realizacji zamówienia Klienta, niewynikających z winy Sklepu, Klient zostanie o tym informowany w wiadomości e-mail. W takiej sytuacji Klient określa sposób dalszego postępowania - wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zmianę jego zakresu, bądź całkowitą z niego rezygnację.
 6. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, w tym w dni świąteczne przypadające w danym roku kalendarzowym. KOZIKOVSKA™ zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu. W tym czasie Klient w dalszym ciągu może składać zamówienia, jednakże przyjęcie ich do realizacji oraz sama realizacja może zostać wydłużona. W każdym przypadku planowych nieobecności bądź okresowego wydłużenia realizacji zamówień na stronie internetowej Sklepu pojawi się stosowna informacja.

 

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz.U. 2014 Poz. 827 z późn.zm.), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania towaru Kupującemu.
 2. Klient może złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust.1 poprzez Formularz udostępniany na platformie sklepu internetowego www.kozikovska.com - Oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wraz z dowodem zakupu. Zwrócony towar powinien zostać przekazany do Sklepu w stanie nienaruszonym. Koszt przesyłki w takim przypadku ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 4. W terminie 7 dni od daty przyjęcia zwróconego towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę włączając koszty pierwotnej wysyłki towaru do Klienta, o ile Klient został nimi obciążony w momencie składania zamówienia - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu (jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przekazany zwrot pieniędzy.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, umowa jest uznawana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie towary lub usługi, które sobie świadczyły.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w zakresie zamówień stworzonych wg. jego indywidualnej specyfikacji lub w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym zamówienia specjalne).

 

§7 Wymiana produktu

 1. Sklep umożliwia Klientowi wymianę zakupionego produktu na inny o podobnych cechach i właściwościach w terminie 30 dni od daty jego doręczenia do Klienta.
 2. Za produkt o podobnych cechach i właściwościach uważa się przedmiot różniący się od pierwotnie zakupionego rozmiarem lub kolorem, o ile pożądany jest dostępny w aktualnej ofercie sklepu.
 3. Wymiana produktu nie jest możliwa w przypadku zamówienia zindywidualizowanego pod preferencje Klienta.
 4. Produkt zwracany do Sklepu celem jego wymiany powinien zostać przekazany w stanie nienaruszonym, nie posiadającym cech użytkowania, umożliwiającym jego dalszą odsprzedaż.
 5. Wymiana produktu odbywa się poprzez Formularz Zwrotu i Wymiany Produktu dostępny on-line na stronie internetowej Sklepu, który w wersji papierowej, wraz z pierwotnie nabytym produktem oraz dokumentem potwierdzającym jego zakup w sklepie internetowym Sklepu, Klient odsyła na adres: KOZIKOVSKA™, ul. Olimpijska 21/4, 80-180 Gdańsk z dopiskiem: "KOZIKOVSKA - wymiana produktu".
 6. Sklep dokonuje zwrotu pierwotnie zapłaconej kwoty, wliczając w nią koszty przesyłki (o ile zostały poniesione przez Klienta) w terminie 7 dni od daty przyjęcia towaru.
 7. Koszt transportu przesyłki z towarem wymienianym ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Ponowne nadanie przesyłki z prawidłowym produktem odbywa się na koszt Sklepu.
 8. Klient po dokonaniu zwrotu wymienianego produktu powinien ponownie złożyć zamówienie na produkt pożądany, który zostanie do niego wysłany w terminie realizacji podanym w karcie produktu. Informacja o nabywaniu produktu w trybie wymiany, o ile nie została przekazana wcześniej do wiadomości sklepu - telefonicznie, e-mailowo - winna zostać ujęta w polu uwag do zamówienia.
 9. Sklep odmawia wymiany towaru w sytuacji, w której produkt nosi ślady użytkowania, powrócił do sklepu w stanie naruszonym, z zerwanymi metkami oraz innymi uszkodzeniami, które uniemożliwiłyby jego dalszą odsprzedaż. Sklep odmawia wymiany towaru jeżeli Klient nie jest w stanie udokumentować faktu nabycia go w sklepie internetowym www.kozikovska.com, a dokumenty wewnętrzne firmy, w tym historia zamówień, baza danych Klientów, historia wystawianych dokumentów sprzedaży nie potwierdzają tego faktu.

 

§8 Warunki reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest pisemne zawiadomienie Sklepu o stwierdzonej niezgodności oraz przesłanie do jego siedziby reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu.
 2. Na zawiadomienie Sklepu - Klient ma 14 dni licząc od dnia odbioru przesyłki.
 3. Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Różnice w rzeczywistym kolorze produktów a kolorem na zdjęciach produktów w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie KOZIKOVSKA™.

 

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma KOZIKOVSKA Anna Kozikowska, ul. Olimpijska 21/4, 80-180 Gdańsk, która jest zobowiązana do rozporządzania nimi w zgodzie i na zasadach przewidzianych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 2. Polityka prywatności obejmuje szczegółowy zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Klientów i stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.
 3. Rejestrując się w Sklepie KOZIKOVSKA™ lub dokonując zakupu towaru bez rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i zawartej z nim Umowy Sprzedaży oraz (o ile stosowna zgoda została wyrażona) do subskrypcji wiadomości e-mail o charakterze reklamowym będących wyłączną własnością sklepu i służących jego autopromocji.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania z bazy Administratora.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym:
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 Poz. 93 z późn.zm.)
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 Poz. 1204 z późn.zm.)
  • Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827 z późn.zm.)
  • Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 Poz. 271 z późn.zm.)
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 Poz. 1176 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171 Poz. 827 z  późn.zm.)
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 Poz. 883 z późn.zm.) do dnia 24.05.2018r.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO - od dnia 25.05.2018r.
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 Poz. 535 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11 października 1993r. z późn.zm.)
 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na mocy przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 Poz. 508 z późn.zm.).
 3. Projekty, treści oraz fotografie umieszczone na stronie internetowej www.kozikovska.com stanowią wyłączną własność firmy KOZIKOVSKA Anna Kozikowska i są chronione przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 Poz. 83 z późn.zm.). KOZIKOVSKA™ nie wyraża akceptacji na wykorzystywanie materiałów i informacji dostępnych na swojej stronie internetowej bez otrzymania pisemnej zgody Właściciela marki.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, z uwagi na sytuację, w której Klient podał do wiadomości KOZIKOVSKA™ niepoprawny adres e-mail, oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub administrator serwerów pocztowych blokuje lub usuwa wiadomości nadesłane ze skrzynki kontaktowej Sklepu.
 5. Sklep KOZIKOVSKA™ zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej www.kozikovska.com. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie będą realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących zasad.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2018 roku.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl